Política de privacitat


DADES PERSONALS

Definicions

1-NATURALESA DE LES DADES RECOLLIDES

Estat civil, identitat, dades identificatives...

2-COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS A TERCERS

L'editorial: Els Siulets, que publica serveis de comunicació pública i venda en línia de jocs i joguines en Català.

El Lloc: Tots els llocs, pàgines d'Internet i serveis en línia que ofereix l'editor.

L'Usuari: La persona que utilitza el lloc web i els serveis.

Com a part de l'ús dels llocs, l'editor pot recollir les següents categories de dades relatives als seus usuaris:

Sense comunicació a tercers

Les vostres dades no es comuniquen a tercers. No obstant això, se l'informa que pot ser divulgat en virtut d'una llei, reglament o en virtut d'una decisió d'una autoritat reguladora o judicial competent.

3-INFORMACIÓ PRÈVIA PER A LA COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS A TERCERS EN CAS DE FUSIÓ / ABSORCIÓ

Informació prèvia i possibilitat de desistiment abans i després de la fusió/adquisició

En el cas que participem en una fusió, adquisició o qualsevol altra forma de cessió d'actius, ens comprometem a garantir la confidencialitat de les vostres dades personals i a informar-vos abans que aquestes siguin cedides o subjectes a noves normes de confidencialitat.

4-AGREGACIÓ DE DADES

Agregació amb dades no personals.

Podem publicar, divulgar i fer ús de la informació agregada (informació relativa a tots els nostres Usuaris o a grups o categories d'Usuaris específics que combinem de manera que ja no es pugui identificar o esmentar un usuari individual) i informació no personal. Per a l'anàlisi de la indústria i el mercat, l'elaboració de perfils demogràfics, finalitats promocionals i publicitàries i altres finalitats comercials.

Agregació amb dades personals disponibles als comptes socials de l'Usuari

Si connecteu el vostre compte a un compte d'un altre servei per fer enviaments creuats, aquest servei ens pot comunicar la informació del vostre perfil, la informació de connexió, així com qualsevol altra informació de la qual hàgiu autoritzat la divulgació. Podem agregar informació relacionada amb tots els nostres usuaris, grups, comptes i dades personals disponibles a l'usuari.

5-RECOLLIDA DE DADES D'IDENTITAT

Consulta gratuïta

La consulta del lloc no requereix registre ni identificació prèvia. Es pot fer sense que comuniquis les dades personals que et concerneixen (cognoms, nom, adreça, etc.). No registrem cap dada personal per a la simple consulta del Lloc.

6-RECOLLIDA DE DADES D'IDENTIFICACIÓ

Ús de l'identificador de l'usuari només per a l'accés als serveis

Utilitzem els vostres identificadors electrònics només per i durant l'execució del contracte.

7-RECOLLIDA DE DADES TERMINALS

No recull dades tècniques.

No recollim ni emmagatzemem cap dada tècnica del vostre dispositiu (adreça IP, proveïdor de serveis d'Internet, etc.).

8-Galetes

Període de retenció de galetes

El període màxim de conservació de les galetes és de tretze mesos com a màxim després del seu primer dipòsit al terminal de l'Usuari, així com la durada de la vigència del consentiment de l'Usuari a l'ús d'aquestes galetes. La vida útil de les galetes no s'allarga amb cada visita. Per tant, el consentiment de l'Usuari s'ha de renovar al final d'aquest període.

Propòsit de les galetes

Les galetes es poden usar amb finalitats estadístiques, en particular per optimitzar els serveis prestats a l'Usuari, des del tractament de la informació relativa a la freqüència d'accés, la personalització de les pàgines així com les operacions realitzades i la informació consultada.

Se l'informa que és probable que l'editor dipositi galetes al seu terminal. La galeta registra informació relativa a la navegació pel servei (les pàgines que has consultat, la data i hora de la consulta, etc.) que podem llegir durant les teves visites posteriors.

Dret de l'usuari a rebutjar les galetes

Vostè reconeix haver estat informat que l'editor pot fer servir galetes. Si no voleu que s'usin galetes al vostre dispositiu, la majoria dels navegadors us permeten desactivar les galetes mitjançant les opcions de configuració.

9-CONSERVACIÓ DE DADES TÈCNIQUES

Vida útil de les dades tècniques

Les dades tècniques es conserven durant el temps estrictament necessari per assolir les finalitats esmentades anteriorment.

10-PERÍODE DE CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS I ANONIMITZACIÓ

Sense retenció de dades

No conservem cap dada personal més enllà de la seva connexió al servei per als fins descrits en aquesta Política de privadesa.

Supressió de dades després de la supressió del compte

Es posen en marxa mitjans de purga de dades per tal de preveure la seva supressió efectiva tan aviat com s'hagi arribat al període de conservació o arxiu necessari per al compliment de les finalitats determinades o imposades. D'acord amb la Llei n° 78-17 de 6 de gener de 1978 relativa al tractament de dades, fitxers i llibertats, també disposa d'un dret de supressió de les seves dades que pot exercir en qualsevol moment dirigint-se a l'Editor.

Supressió de dades després de 3 anys d'inactivitat

Per motius de seguretat, si no us heu autenticat al lloc durant un període de tres anys, rebreu un correu electrònic convidant-vos a connectar-vos com més aviat millor, en cas contrari les vostres dades s'eliminaran de les nostres bases de dades.

11-ELIMINAR EL COMPTE

Supressió del compte en cas d'incompliment de la Política de privadesa.

Supressió del compte a petició.

L'Usuari té la possibilitat d'esborrar el seu compte en qualsevol moment, mitjançant una simple sol·licitud a l'editor o mitjançant el menú d'eliminació del compte present als paràmetres del compte si és necessari.

En cas de violació d'una o més disposicions de la política de privadesa o qualsevol altre document incorporat aquí per referència, l'editor es reserva el dret de rescindir o restringir sense cap avís previ i a la seva discreció, el vostre ús i accés als serveis, el vostre compte i tots els llocs.

12-INDICACIONS EN CAS DE FALLA DE SEGURETAT DETECTADA PER L'EDITOR

Informació de l'usuari en cas d'incompliment de seguretat

Ens comprometem a implementar totes les mesures tècniques i organitzatives adequades per tal de garantir un nivell de seguretat adaptat als riscos d'accés accidental, no autoritzat o il·legal, divulgació, alteració, pèrdua o destrucció de les dades personals sobre vostè. En cas que tinguem coneixement d'un accés il·legal a les vostres dades personals emmagatzemades als nostres servidors o els dels nostres proveïdors de serveis, o d'un accés no autoritzat que comporti la realització dels riscos identificats anteriorment, ens comprometem a:

Notificar-vos la incidència tan aviat com sigui possible;

Examinar les causes de l'incident i informar-te'n;

Adoptar les mesures necessàries dins la raó per reduir els efectes negatius i els danys que es puguin derivar de l'esmentat incident.

Limitació de responsabilitat

En cap cas, els compromisos definits en el punt anterior relatius a la notificació en cas d'incompliment de seguretat no poden assimilar-se a cap reconeixement de culpa o responsabilitat per l'ocurrència de l'incident en qüestió.

13-TRANSFERÈNCIA DE DADES PERSONALS A L'ESTRANGER

Sense transferència fora de la Unió Europea

L'Editor es compromet a no transferir les dades personals dels seus Usuaris fora de la Unió Europea.

14-MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

En cas de modificació d'aquesta Política de Privacitat, compromís de no rebaixar substancialment el nivell de confidencialitat sense la informació prèvia de les persones interessades.

Ens comprometem a informar-te en cas de modificació substancial d'aquesta Política de Privacitat, i a no rebaixar el nivell de confidencialitat de les teves dades de manera substancial sense informar-te i obtenir el teu consentiment.

15- LLEI APLICABLE I TERMES DE RECUSAR

Clàusula Arbitral

Accepteu expressament que qualsevol controvèrsia que pogués sorgir a conseqüència d'aquesta Política de Privacitat, en particular la seva interpretació o execució, serà objecte d'un procediment d'arbitratge subjecte a les normes de la plataforma d'arbitratge escollida de comú acord, al qual us adherirà sense reserva.

16- PORTABILITAT DE DADES PORTABILITAT DE DADE

L'Editor es compromet a oferir-li la possibilitat que se li retornin totes les dades que us concerneixen a simple sol·licitud. Així, l'Usuari té garantit un millor control de les seves dades, i conserva la possibilitat de reutilitzar-les. Aquestes dades s'han de proporcionar en un format obert i fàcilment reutilitzable.

Seguiu-nos a les xarxes socials!

Per estar al dia de noticies i novetats relacionades amb el món dels infants a Catalunya. 

Cistella
Desplaça cap amunt